20.04.2021

História baseballu na Slovensku – rok 1991

BBL – štatistiky a ankety

So štartom 1. Baseballovej sezónyBratislavskej baseballovej ligy na Slovensku bolo potrebné okrem hráčovtrénerov aj rozhodcov a samozrejme zapisovateľov. Najmä vďaka tým posledne spomenutým sa podarilo už v prvom ročníku zapísať všetky zápasy a tým sa vytvorila skvelá príležitosť pre spracovanie všetkých herných činností vo forme štatistíkVeľká vďaka za to patrí najmä Braňovi Strečanskému, ktorý už od začiatku vzniku baseballovej súťaže zdôrazňoval dôležitosť všetkých súčastí baseballového zápasu a súťaže a tiež za spracovanie a vyhodnocovanie štatistík Genovéve Almássyovej. Na mieste je aj pripomenutie, že sme mali aj komisárov, ktorí priamo na zápase riešili prípadné sporné situácie. Od prítomnosti komisárov sa v neskorších rokoch postupne upúšťalo najmä z hľadiska nedostatku vhodných a skúsených baseballistov. Vypovedá to však, že súťaž bola pripravená skoro „na profi“ úrovni. Samozrejme sa nám to tak vtedy zdalo a to bolo skvelé. V tomto článku ponúkame niekoľko štatistík rôznych herných činností z celej 1. sezóny. Tiež sú tu výsledky hlasovania hráčov jednotlivých družstiev, ktoré sa súťaže (súťaží) zúčastnili. Dúfame , že vás tieto „tabuľky“ potešia a prípadne sa v nich aj nájdete. Pretože na prvých história nezabúda!Výsledkom hlasovania bola aj zostava „Najlepších hráčov sezóny“, ktorá nastúpila v exhibičnom „All Star zápase“ proti majstrovi Ekonóm Indians Bratislava ako vyvrcholenie celej súťaže.


Zdroje: Baseballová ročenka ´91

Text: Mojmír Jankovič

Fotoarchív: Gabriel Reindl