Outmen Skalica

Ligy

2018 Liga - U12

Poz Tím W L Pct GB Home Road L10 Strk
1 Angels Trnava 0 0 0.000 0 0-0 0-0 0 0
2 Apollo Bratislava 0 0 0.000 0 0-0 0-0 0 0
3 Outmen Skalica 0 0 0.000 0 0-0 0-0 0 0

2018 Liga - U15

Poz Tím W L Pct GB Home Road L10 Strk
1 Angels Trnava 6 2 0.750 0 3-1 3-1 6-2 L1
2 Apollo Bratislava 6 2 0.750 0 3-1 3-1 6-2 W1
3 Outmen Skalica 0 8 0.000 6 0-4 0-4 0-8 L8

Ihrisko Kyjov

Svatoborská 897/1, 697 01 Kyjov, Czechia