SBF_COVER

Baseballové pravidlá

Najkomplexnejší športový dokument všetkých čias sú baseballové pravidlá. Dielo, ktoré vzniklo ako výsledok tisícok hodín premýšľania tisícok ľudí, venujúcim sa tejto krásnej hre. Prvá formalizovaná verzia vznikla v roku 1842 – ako píšeme v inej časti tohoto webu – dávno pred tým ako iné športy vôbec existovali. Samozrejme počas tejto doby sa pravidlá menili, stále sa dopĺňali, aby sa udržal duch hry. V poslednej dobe však odrážajú všeobecný fenomén tejto doby – zrýchľovanie života – a pomocou tzv. urýchľovacích pravidiel sa hra skracuje a naberá na dynamike. Slovenské Pravidlá sú z roku 1998, neskôr sa zmeny premietali do života pomocou vykonávacích predpisov a výkladu Pravidiel. Sporné časti rieši Rozhodcovská komisia SBF, prípadne pomáhajú Pravidlá C.E.B.

Odkaz na .pdf súbor s úplnými oficiálnými pravidlami.