06.09.2023

Dobrá správa na začiatok nového školského roka

Asi sa všetci zhodneme, že najdôležitejšou oblasťou našej činnosti je rozvoj nášho športu. Hlavným pilierom rozvoja je práca s mládežou a práve z tejto oblasti máme pre Vás dobrú správu.

S novým školským rokom sa v Jelke podarilo v rámci rozširovania hodín telesnej výchovy otvoriť triedu so zameraním na baseball. Asi by bolo zbytočné sa pýtať koho je to zásluha. Áno Rafael Batista sa zaslúžil o tento čin a bude aj túto triedu viesť. Nie je to prvý krát v krát historii nášho športu, čo sa baseball vyučoval na základnej škole. Na ZŠ Kaličiakova sa to na istý čas podarilo aj bývalému prezidentovi a riaditeľovi tejto školy Dušanovi Nogovi a tento projekt isto vychoval niekoľko hráčov baseballu. Veríme, že aj Rafael prispeje výchovou tých najmladších k rozšíreniu členskej základne, a to nie len v Jelke a vychová pre náš šport kvalitných hráčov.

 Rafaelovi gratulujeme, prajeme veľa trpezlivosti a výdrže a budeme mu držať palce v jeho práci.Text: Tibor Brauner

Foto: Pavol Teslík


Našli ste v tomto článku chybu? Prosím napíšte nám na e-mail.

ĎakujemeTÍM SBF