06.03.2023

Akadémia SBF - Školenie rozhodcov

 Tento týždeň sa uskutoční tradičné školenie rozhodcov. V programe školenia nájdete základné informácie o baseballe a jeho rozhodovaní, rozšírené pravidlá a výklad, nové pravidlá, ktoré sa počas posledných rokov zmenili a aplikovali do baseballových pravidiel.

Tešíme sa na vašu účasť. Prineste si písacie potreby, športovú obuv do telocvične. Prezentácie a prípravu nájdete v krátkom čase po skončení školenia vo vašej mejlovej schránke alebo na stránkach SBF. 

Vašimi lektormi budú Mojmír Jankovič a Roman Matulík, medzinárodní rozhodcovia. PROGRAM

9.15 Otvorenie 

9.30 – 10.20 50 minút BLOK 1 

10.30 – 11.20 50 minút BLOK 2/praktická časť 

11.30 – 12.20 50 minút BLOK 3 

Prestávka 

13.00 – 13.50 50 minút BLOK 4/praktická časť 

14.00 – 14.50 50 minút BLOK 5 

15.00 Ukončenie 

OBSAH BLOKOV 

ZÁKLADNÉ PRINCÍPY HRY – teória 

ZÁKLADNÉ PRAVIDLÁ – teória 

STRAJKZONA – teória 

POVINNOSTI ROZHODCOV – teória 

ROZŠÍRENÉ PRAVIDLÁ – prekážanie, bránenie, balk, infield fly, pálenie mimo poradia 

NOVÉ PRAVIDLÁ – teória 

PRAKTICKÁ ČASŤ 

PRÁCA NA DOMÁCEJ MÉTE – praktický nácvik 

SIGNAIZÁCIA – praktický nácvik 

MECHANIKA 2 ROZHODCOV – praktický nácvik 


Termín: 12. marca 2023 (nedeľa)

Miesto: ZŠ Kalinčiakova 12, Bratislava