23.01.2023

SBF - Plénum 2023

Správna rada Slovenskej Baseballovej Federácie na svojom poslednom zasadnutí určila termín Pléna SBF na sobotu 25. februára 2023 o 14:00 v priestoroch ZŠ Kalinčiaková 12 v Bratislave. Ďalšie informácie o Pléne budeme postupne zasielať klubom podľa stanov SBF.