22.12.2022

Veselé Vianoce a šťasný Nový rok 2023

Pokojné prežitie Vianočných sviatkov v kruhu rodiny a priateľov,

veľa šťastia, zdravia a úspechov do Nového roku 2023,

všetkým priaznivcom nášho športu,

všetkým ľuďom dobrej vôle,

praje

Mojmír Jankovič

Prezident Slovenskej baseballovej federácie