09.05.2022

Info SBF - Reprezentácia U10

Pod vedením Romana Holekšiho, nového, hlavného reprezentačného trénera kategórie Baseball U10, sa konal výber hráčov a reprezentačný tréning najmladšej vekovej kategórie. Viac info si môžete prečítať v správe od reprezentačného trénera.


Správa reprezentačného trénera – Baseball U10

Počas turnaja žiakov U10 v Trnave dňa 1.5. 2022, boli hráči testovaní a robil sa výber do širšieho výberu reprezentácie žiakov U10. Hráči boli testovaní v hode do diaľky, behu po métach a odpale do diaľky. 

V sobotu 7.5. 2022 následne prebehlo sústredenie širšieho výberu reprezentácie Slovenska v žiakoch do 10 rokov. Do širšieho výberu bolo nominovaných 24 hráčov z Outmen Skalica, Maceitos Jelka, Apollo Bratislava a z Angels Trnava. Sústredenie spočívalo z dvoch častí, v  prvej časti prebehol tréning a v druhej časti zápas medzi sebou. V nasledovných dňoch sa uzavrie súpiska 14-tich hráčov, ktorí Slovensko budú reprezentovať na turnaji SUPERCUP –  najväčšom turnaji do 10 rokov v Hlubokej nad Vltavou v dňoch 3.6. až 5.6. 2022.


Text: Roman Holekši

Foto: Roman Holekši