08.03.2022

Akadémia SBF - školenie rozhodcov

Akadémia SBF bude organizovať školenie rozhodcov pod vedením skúseného školiteľa Mojmíra Jankoviča. Školenie rozhodcov prebehne dňa 12.03.2022 v Bratislave na ZŠ Kalinčiaková 51 od 9.30-13.00 (3,5 hod).

Školenie je určené pre začiatičníkov a bude bezplatné. Uskutoční sa v učebni na 1.poschodí a v telocvični.
Prineste si písacie potreby, počítadlo a ak máte masku, prezúvky – športovú obuv do telocvične.

V prípade záujmu posielajte prihlášky na tento email.  


Program školenia:

  • hra baseball
  • ihrisko
  • pravidlá
  • mechanika rozhodcov
  • vystupovanie a gestikulácia
  • výstroj a oblečenie