30.03.2021

Klinika Jima Jonesa (Bratislava, 1991)

Už v roku 1991 sa podarilo zorganizovať školenie pre hráčov a trénerov na Slovensku. Bolo to na základe ponuky od Svetovej baseballovej asociácie v spolupráci s medzinárodným programom MLB

Klinika sa uskutočnila v Bratislave v Dome športu a praktická časť na škvárovom ihrisku pri nafukovacej hale na Pasienkoch.Pre mnohých účastníkov to bol prvý kontakt s americkým koučom (trénerom). A taktiež to bola úžasná možnosť naučiť sa niečo nové a „naozaj“ baseballové od prvotriedneho odborníka, ako bolo napríklad, hádzanie lopty poliarmi, správne pohyby pri nadhadzovaní, krátke príhody a taktiež správne pálkarské postavenie, správny švih pálkou a podobne. Veľa sa tiež naučili budúci tréneri. Správne trénovanie nadhadzovačov, poliarov, systém tréningov a napríklad aj systém „rotácie“ nadhadzovačov v zápasoch a ich správna regenerácia.

Na školení toho bolo samozrejme oveľa viac a hlavne pre nás „čerstvých“ baseballistov bolo všetko nové a fascinujúce.Pre Jima to boli zase nové zážitky z krajiny, v ktorej baseball v tom čase bol takmer neznámym športom. Aj po toľkých rokoch patrí Jimovi a všetkým, ktorí sa podieľali na zabezpečení tejto akcie, ktorá mala pre slovenský baseball zásadný význam veľká vďaka!

Niekoľko výrokov Jima z pôsobenia na Slovensku ako ich v Baseballovej ročenke ´91 zachytil Braňo Strečanský.

  • Tréner by si nemal nikdy dať povedať (od hráča) dve veci, a to, že neviem to, alebo, že sa mi to zdá neprirodzené. Totiž tréner vie, že je to nepohodlné, ale každý nový pohyb je neprirodzeným, pokiaľ sa systematickým trénovaním nestane samozrejmým.
  • Princíp trénovania nielen nadhodu je byť trénerom sám sebe, to znamená pozerať si na vlastnú ruku čo robí, nohu, trup, hlavu a pod.
  • Keď trénuje nadhadzovač tak nestojím na jednom mieste, ale sa pohybujem okolo neho, lebo z každého miesta vidím iné chyby.


Krátky kariérny profil Jima Jonesa

Jim Jones má viac ako 50 rokov skúseností s trénovaním baseballu na mládežníckej, stredoškolskej, college, univerzitnej , poloprofesionálnej  a medzinárodnej úrovni. Pôsobil ako asistent trénera na Stanfordskej univerzite a potom sa stal hlavným trénerom na University of Wyoming a St. Mary’s College (CA). V súčasnosti je učiteľom na dôchodku, asistentom golfového trénera v Oregon Tech a bývalým prezidentom International Sports Group, Inc. 

V roku 1991 Jim začal svoju medzinárodnú prax tým, že sa stal dlhodobým koučom v Československu v rámci spoločného programu IBA-MLBI. Po skončení  na pozícii „Lone Ranger“ pôsobil v spoločnosti Bill Arce ako koordinátor MLBI pre rozvoj baseballu v Európe

Keď ho povinnosti MLB zaviedli ďalej od baseballového ihriska a do administratívnych kancelárií, Jim sa rozhodol, že sa chce vrátiť k aktivitám, ktoré mu umožnili pracovať priamo s európskymi trénermi a hráčmi. Táto túžba mu umožnila nastúpiť novú cestu v medzinárodnom baseballe. Od tohto návratu na ihrisko pracoval s baseballovými federáciami v Českej republike, Francúzsku, Španielsku, Holandsku, Chorvátsku a Portugalsku. Pôsobil ako inštruktor, manažér a asistent trénera na všetkých úrovniach od kadetov až po seniorskú úroveň.Vysvetlivky: 

IBA (neskôr IBAF) = International Baseball Assotiation – svetová baseballová organizácia sa v roku 2013 zlúčením so svetovou softbalovou organizáciou (ISF) pretransformovala na súčasnú World Baseball and Softball Confederation (WBSC).

MLBI = Major League Baseball International je organizácia rozširujúca baseball po celom svete. 

„Lone Ranger“ = osamelý jazdec – vyjadruje Jimovu dlhodobú samostanú prácu v Európe.


Zdroje: Baseballová ročenka ´91, baseball.cz/download/2015/bio_Jones.pdf, Internet

Text: Mojmír Jankovič

Fotoarchív: Gabriel Reindl