27.06.2020

Výzva - Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Ministerstvo  školstva, vedy, výskumu a športu SR vypísalo výzvu na poskytnutie finančných prostriedkov – Reštart po korone, ktorú nájdete na tomto linku https://www.minedu.sk/financovanie-sportu-v-roku-2020/

Zároveň Vám zasielam v samostatnom súbore text výzvy na ďalšie využitie. V prípade záujmu o podanie žiadosti je nevyhnutné dodržať termín na podanie žiadostí do 15.7.2020.

 

Dokument na stiahnutie

 

Dušan Noga
prezident SBF