02.11.2019

Školenie 1. a 2. kvalifikačného stupňa trénerov a inštruktorov

Dobrý deň dovoľte nám informovať Vás a Vašich členov, že Trénerské vzdelávacie centrum KTVŠ FF UMB bude realizovať všeobecná časť školenia 1. A 2 .kvalifikačného stupňa trénerov a inštruktorov v športe v termínoch:

 

  • I. kvalifikačný stupeň – pre všetky špecializácie: 23.-24. 11. 2019
  • II. kvalifikačný stupeň – pre všetky špecializácie: 22.-24. 11. 2019

 

Vaši členovia majú možnosť realizovať uvedené školenie formou Vašej objednávky alebo aj formou samoplatcov.

 

Všetky informácie máte možnosť získať na https://www.ff.umb.sk/katedry/katedra-telesnej-vychovy-a-sportu/trenerske-vzdelavacie-centrum/

 

 

V prípade objednávky je nutné aby Vaša organizácia mala s nami uzavretú zmluvu o spolupráci (je dostupná na uvedenom webe) a vieme Vám ponúknuť možnosť spolupráce pri realizácii špeciálnej časti.

 

 

 

V prípade otázok ma neváhajte kontaktovať.

S pozdravom
PaedDr. Jaroslav Kompán, PhD.
Katedra telesnej výchovy a športu
Filozofická fakulta
Univerzita Mateja Bela
Tajovského 40
97401 Banská Bystrica
0915944111