23.05.2024

Antidopingový kurz ADEL

Podľa Zákona o športe (440/2015 Z. z.), majú uznané národné športové zväzy a uznané národné športové organizácie na Slovensku povinnosť poskytovať vzdelávanie v oblasti antidopingu svojim členom. 

Antidopingová agentúra SR preto pripravila návrh materiálov a textov, ktoré by si zväzy, organizácie a asociácie mali zverejniť na svojich webových stránkach. Viac informácií nájdete v hlavnom článku venujúcom sa antidopingu v Slovenskej Baseballovej Federácii.

Na veľkých svetových podujatiach ako sú OH, MS, ME alebo preteky/súťaže svetového pohára, môže organizátor vyžadovať preukázanie sa športovcov certifikátom o antidopingovom vzdelaní práve na tejto platforme (platnosť certifikátu je 2 roky).

Nakoľko sa mierne zmenil dizajn platformy ADEL, preposielame aktualizovaný krátky návod na prihlásenie sa a nájdenie kurzu pre športovcov národnej/ medzinárodnej úrovne v ADEL.

Odkaz na platformu ADEL

Odporúčame športovcom, najmä reprezentantom, absolvovať e-learningový kurz ADEL – pre športovcov medzinárodnej úrovne, ktorý je dostupný aj v českom jazyku.