18.03.2024

Info SBF - Kongres WBSC Europe

Termín: 09.-11.02.2024
Miesto: Malaga, Španielsko
Typ: Riadny kongres WBSC Europe (Nevolebný)


Účastníci

M. Jankovič, prezident SBF
F. Bunta, Predseda technickej komisie WBSC Europe
L. Gunišová, prezidentka SSA


Priebeh

Prezentoval sa ukončený rok 2023 a prezentoval sa rozpočet 2024, bol odsúhlasený.
Prezentovali sa pohárové a reprezentačné turnaje termíny a miesta konania.
(doplní g. sekretár SBF F. Bunta)


Turnaje, na ktorých sa zúčastnia slovenské družstvá

Prezentoval sa Baseball5. Prezentovali sa možnosti pre zapojenie sa národných federácií do programu rozvoja WBSC a WBSC Europe. Doplnili sa výkonné orgány časti baseball a softball o chýbajúcich 2
členov. Udeľovali sa ocenenia „HALL OF FAME“ Na kongrese sme sa stretli s Danom Bonannom predstaviteľom MLB a bol s ním prejednaný náš záujem zorganizovať Tryout Camp MLB pre strednú a východnú Európu. Miesto konania bude na ihrisku klubu Angels Trnava. Vďaka za túto skvelú príležitosť patrí najmä generálnemu sekretárovi Františkovi Buntovi.

Záver kongresu sa niesol v atmosfére slávnostnej večere usporiadanej organizátormi, Kráľovskou baseballovou a softballovou federáciou Španielska a miestnym zastupiteľstvom. Na tejto večeri sa neformálne prejednávali ďalšie možné spolupráce ohľadom baseballu, softballu a baseballu5.Text: Mojmír Jankovič

Foto: Mojmír Jankovič


Našli ste v tomto článku chybu? Prosím napíšte nám na e-mail.

ĎakujemeTÍM SBF