16.02.2024

SBF - Plénum 2024

Správna rada Slovenskej Baseballovej Federácie na svojom poslednom zasadnutí určila termín Pléna SBF na stredu 20. marca 2024 o 17:00 v priestoroch ZŠ Kalinčiaková 12 v Bratislave. Ďalšie informácie o Pléne budeme postupne zasielať klubom podľa stanov SBF.