07.02.2023

Akadémia SBF - školenie zapisovateľov

Akadémia SBF bude organizovať školenie zapisovateľov pod vedením hlavnej zapisovateľky SBFMartiny Kovácsovej a najskúsenejšieho zapisovateľa SBFPavla Mozolu. Školenie zapisovateľov prebehne dňa 4. marca 2023 v Bratislave na ZŠ Kalinčiakova 12

Chceli by sme vás poprosiť, aby ste nám najneskôr do 26. februara 2023 poslali zoznam ludí, prípadne počet ľudí, ktorí by mali záujem sa zúčastniť na školení. V prípade záujmu posielajte prihlášky na tento email 


Školenie bude obsahovať:

  • Základné školenie papier: základy zapisovania do papiera, vysvetlenie skratiek a pravidiel zapisovania
  • MyBallclub aplikácia: vysvetlenie ako aplikácia funguje, praktická časť zapisovania do aplikácie
  • Záverečný test

Podrobný program školenia bude zaslaný účastníkom týždeň pred školením. 


Termín: 4. marca 2023 (sobota)

Miesto: ZŠ Kalinčiakova 12, Bratislava