07.02.2022

SBF - Plénum 2022

Správna rada Slovenskej Baseballovej Federácie na svojom poslednom zasadnutí určila termín Pléna SBF na sobotu 12. marca 2022 o 14:00 v priestoroch ZŠ Kalinčiaková 12 v Bratislave. Ďalšie informácie o Pléne budeme postupne zasielať klubom podľa stanov SBF.