24.11.2021

Mimoriadny kongres WBSC Europe

V dňoch 19. – 21. 11. 2021 sa uskutočnil v Ríme Mimoriadny kongres WBSC Europe.

Zasadanie sa uskutočnilo v sídle Talianskeho olympijského výboru a pre členské krajiny trvalo 2 dni, v piatok 19. 11. prebehla časť kongresu WBSC Europe a v sobotu 20. 11. časť kongresu C.E.B. Za Slovensko sa zúčastnil kongresu – Mojmír Jankovič, prezident SBF.


Na časti kongresu vyhradenej WBSC Europe sa predpokladalo odsúhlasenie úprav stanov organizácie, čo sa aj stalo a tak sa európske krajiny hrajúce baseball a softball rozhodli, že budú ďalej fungovať na spoločnej báze – ako jedna organizácia pre Európu zastrešená svetovou organizáciou WBSC (World Baseball and Softball Confederation). Následne bolo stanovené, že najbližší riadny kongres WBSC Europe, ktorý sa bude konať vo februári 2022 v Slovinsku bude volebný. Zvolí sa na ňom Výkonný výbor pozostávajúci z 11 členov, ktorý bude doplnený v priebehu roka ďalšími dvoma členmi za hráčske asociácie po jednom z baseballu a softbalu. Výkonný výbor bude teda mať 13 členov. Zloženie Výkonného výboru bude nasledovné: Prezident WBSC Europe, Generálny sekretár, Pokladník, Viceprezident pre baseball, 3 členovia za baseball, Viceprezident pre softball, 3 členovia za softball, 2 zástupcovia hráčov.


Druhá časť kongresu sa týkala samostatne baseballu a samostatne softbalu. Ja som sa zúčastnil baseballovej časti a na programe bolo rokovanie ohľadom „dosluhujúcej“ európskej organizácie C.E.B. (Confederation of European Baseball). Dozvedeli sme informácie ohľadom minulého ročníka a tiež o budúcoročných európskych podujatiach. Záverom zaznelo, že Európska konfederácia zatiaľ zrušiť nedá – je potrebné nájsť likvidátora a vykonať následné kroky. Zrušenie sa teda zatiaľ odložilo na neurčito.


Výsledok Mimoriadneho kongresu teda pre náš šport znamená, že sa stávame spolu so softballom silnejšou organizáciou zastrešenou významnou organizáciou so všeobecným rešpektom, ktorou je WBSC. Tiež sa deklarovalo, že Baseball 5 je považovaný za šport zatiaľ bez priameho zastúpenia v organizácii.


Mojmír Jankovič

Prezident SBFWBSC – www.wbsc.org

WBSC Europe – www.wbsceurope.org

C.E.B.www.baseballeurope.com