09.03.2021

Podpora amatérskych športových klubov

Fond na podporu športu si pripravil druhú výzvu, ktorá je zameraná na zmiernenie dopadov pandémie COVID-19 pre amatérske športové kluby.

Podmienky a podrobnosti o tom, ako sa do výzvy zapojiť nájdete tu