24.03.2020

STANOVISKO SBF - KORONAVÍRUS NA SLOVENSKU

AKTUALIZOVANÉ STANOVISKO SBF

K SITUÁCII V SÚVISLOSTI SO ŠÍRENÍM KORONAVÍRUSU NA SLOVENSKU

 

 

Slovenská baseballová federácia prijala zásadné rozhodnutia v súvislosti s rizikom prenosu koronavírusu počas podujatí, spadajúcich pod jeho gesciu.

 

SBF rešpektuje všetky opatrenia, už prijaté štátnymi orgánmi a inštitúciami. Všetky plánované akcie SBF – plánované od  10. 3. 2020 až do odvolania, odkladá na neurčito.

 

SBF zároveň odporúča svojim klubom rovnaký krok.

 

Zároveň vyzývame organizátorov všetkých turnajov, aby rešpektovali stanovisko hygienikov v jednotlivých regiónoch.

 

SBF ruší tréningový proces v Útvaroch talentovanej mládeže, akadémiách a mládežníckych subjektoch, ktorých fungovanie priamo ovplyvňuje, do konca 11. týždňa. Pre ostatné kluby v regiónoch, kde sa vírus COVID-19 potvrdil, odporúča zvážiť tréningový proces v mládežníckych kategóriách.

SBF zároveň vyzýva všetkých mladých baseballistov, aby sa v tomto čase čo možno najviac zdržiavali vo svojich domovoch a nenavštevovali verejné priestory.

 

SBF bude plne rešpektovať rozhodnutie hlavného hygienika SR, resp. ním určených kompetentných zložiek.

 

SBF situáciu monitoruje a bude na ňu operatívne aktuálne reagovať. O svojich rozhodnutiach bude okamžite informovať prostredníctvom svojho webového sídla a sociálnych sietí.

 

 

 

Dušan Noga                                                                                                                                                                             prezident SBF