18.02.2019

Plénum SBF

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že Plénum klubov SBF sa bude konať dňa 7 marca 2019 (štvrtok) o 17:30 hod. na ZŠ Kalinčiakova12 v Bratislave.

 

POZVÁNKA